Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in de vissector. Waarom is verduurzamen zo belangrijk?

Reitsma geeft om duurzaamheid

In de visserij zijn het behoud van de visstand, de bescherming van de mariene omgeving en de ongewenste bijvangsten van andere vissoorten of beschermde dieren enorm belangrijk.

Bij kweekvis spelen bijvoorbeeld voeding en natuurimpact een rol. Reitsma Seafood is absoluut begaan met het milieu en goede leefomstandigheden, evenals met excellente, pure kwaliteit.

Wij kiezen daarom voor de beste vangstmethodes voor onze vis en meest natuurlijke groeicycli voor onze schaal- en schelpdieren.

Reitsma Seafood - MVO Nederland Logo