MSC Keurmerk

MSC – Marine Stewardship Council – gecerticifeerd duurzame visserij

MSC Keurmerk logo

Duurzaam doen we samen

Door samen te werken met visserijen, wetenschappers en producenten kunnen we de gezondheid van de oceanen waarborgen. Door het MSC keurmerk en het certificeringsprogramma voor visserijen dragen we bij aan gezonde oceanen.

We willen dit bereiken door duurzame vis praktijken te herkennen en te belonen. Door de keuze van consumenten te beïnvloeden wanneer zij vis kopen. Samen met onze partners werken we aan verandering van de vismarkt naar een markt die gebaseerd op duurzaamheid.

Onder duurzame visvangst en visteelt verstaan wij als volgt:

Een goede vis


– komt uit een goed beheerd bestand en is gevangen of gekweekt met minimale negatieve invloed op het milieu
– is gevangen of geproduceerd onder goede en eerlijke werkomstandigheden
– heeft een goed leven gehad en is behandeld op diervriendelijke wijze
– is puur en gezond
– is volledig traceerbaar tot de oorsprong