France Filière Pêche

Inzetten voor de productie en de afzet van de Franse maritieme producten

France Filiere Peche Logo

Samen naar Succes

France Filière Pêche

Nadat veel bedrijven geconfronteerd werden met aanzienlijke economische, milieu- en voedsel problemen in de Franse zeevisserij, besloten zij om in actie te komen. In 2010 richtten zij de Vereniging France Filière Pêche op. De doelstelling is: samenwerken op de lange termijn en zich inzetten voor de productie en de afzet van de Franse maritieme producten.
France Filière Pêche bracht hiermee iedereen samen. In het kader van een sectorale solidariteit heeft het ervoor gezorgd dat er effectief actie ondernomen werd. Deze interprofessionele vereniging heeft producenten, groothandelaren, verwerkers, supermarkten en in de detailhandel de viswinkels in Frankrijk samengebracht.

Doelstellingen

France Filière Pêche heeft specifieke doelen gesteld om aan zijn ambities te kunnen voldoen:

– het ontwikkelen van een duurzame en verantwoorde visserij
– het ondersteunen en bevorderen van praktijken om concurrentie tussen visserij bedrijven te verbeteren
– tegelijkertijd bij te dragen aan het behoud van de visstanden en het maritieme ecosysteem
– verbeteren van de afzet van de Franse visserij producten