Dolfijn vriendelijk

Dolfijn vriendelijk is een logo voor natuurbehoud

Dolfijn Vriendelijk Logo

Vermijden beter dan genezen


Het logo geeft aan dat vissers bij de vangst vermijden dat dolfijnen in de netten terecht komen. De kans dat dolfijnen in de netten komen is groot, want tonijn en dolfijn zwemmen vaak samen.
Producenten bepalen zelf of zij het logo wel of niet op hun producten plaatsen. Er vindt vaak geen controle plaats door een onafhankelijke partij. Vissen op tonijn rond dolfijnen is in Europa verboden. Het logo van de Amerikaanse milieu organisatie Earth Island Institute is wel redelijk betrouwbaar. Er mogen geen drijfnetten worden gebruikt. Dolfijnen worden daarin gemakkelijk gevangen. Op grote schepen moet een onafhankelijke waarnemer mee.


Bekende Nederlandse bedrijven die aan de eisen voldoen van de dolfijnvriendelijke vangstmethode zijn Princes Foods en DeepBlue.